Lagere school| Basisschool

Lagere school of basisschool

De lagere school is opgesplitst in zes jaren. Hier komen kinderen voor het eerst in aanraking met huiswerk, testen en leren. Ze leren er schrijven, lezen, spreken voor een publiek en rekenen. Ook moeten ze voor het eerst aan opdrachten werken en kweekt er dus de nodige discipline.

Naast deze hoofdvakken leert men de leerlingen ook over de natuur, geschiedenis en muziek. Ook sport en spel vormen een belang onderdeel van de lagere school.

Door deze uiteenlopende waaier aan vakken leren de kinderen enkele basisvaardigheden. De lagere school vormt dus een stevige basis, voor wat later zal volgen.

De jaren:

  • Eerste leerjaar
  • Tweede leerjaar
  • Derde leerjaar
  • Vierde leerjaar
  • Vijfde leerjaar
  • Zesde leerjaar

Een kind dat het “gebruikelijk” traject volgt zal als het zes of zeven jaar is voor het eerste de basisschool binnenstappen. Als het 11 of 12 jaar is gaat het, als alles goed ging, naar het middelbaar onderwijs.

Leave a Comment